Młodzież pyta
o zielone

Celem tego projektu jest wsparcie młodzieży w promocji tematów związanych z adaptacją do zmian klimatu przed wyborami samorządowymi. Poprzez wsparcie merytoryczne i szkolenia z zakresu wystąpień medialnych chcemy wyposażyć młode, zaangażowane osoby w umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w lokalnej polityce i zabieganie o lepszą przyszłość dla swojego regionu.

Obóz szkoleniowy dla Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 8-10 marca

W trakcie trzydniowego obozu szkoleniowego, osoby aktywistyczne działające w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym wzięły udział w szkoleniu medialnym prowadzonym przez ekspertkę i eksperta Polskiej Zielonej Sieci. Młode osoby ćwiczyły występowanie przed kamerą, uczyły się podstaw skutecznej komunikacji i działania polskiego systemu medialnego takim, jakim jest - jednym z edukatorów był wieloletni dziennikarz. Dowiedziały się, jak stworzyć interesującego news'a oraz jak zorganizować konferencję i briefing prasowy. 

Ważnym elementem zjazdu była także integracja. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny jest ruchem ogólnopolskim, zrzesza więc grupy lokalne działające po przeciwległych stronach Polski. Takie spotkanie to dla działających w nich osób rzadka okazja, aby poznać twarze swoich koleżanek i kolegów, które i których znały dotychczas tylko z komunikatorów. Obóz był także okazją do rozmów o wartościach, strategii i zasadach panujących w ruchu. 

Zorganizowanie obozu szkoleniowego było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Bardzo dziękujemu!

Mentoring i facylitacja

Kolejnym etapem projektu jest wspieranie aktywistek i aktywistów w procesie formułowania przeze nie lokalnych postulatów, przygotowywania akcji medialnych oraz rozmów z kandydatkami i kandydatami na radne i radnych. Młode osoby czują się skrępowane na myśl o zabraniu głosu, nawet jeżeli dana kwestia jest dla nich osobiście ważna - wynika to z typowego, polskiego wychowania, w tym szkolnego, które przysposabia młode osoby do posłuszeństwa i uczy, że nie powinny stawiać oporu dorosłym. Nasz zespół pomaga przełamywać te bariery, aby młodzież mogła aktywnie współtworzyć demokrację i samorządność w Polsce, budując przy okazji własną sprawczość z korzyścią dla siebie i całego społeczeństwa.

Nasze ekspertki i eksperci spotykają się z aktywistkami i aktywistami na żywo i zdalnie, odpowiadają na pytania, doradzają, odsyłają do istniejących źródeł wiedzy lub łączą ze specjalistkami i specjalistami w  danych dziedzinach. Jeżeli jesteś młodą osobą, która samodzielnie lub w grupie znajomych chce wykorzystać przedwyborczy okres, aby zawalczyć o zazielenienie swojej okolicy, skontaktuj się z nami, a pomożemy!

Napisz do nas na adres szmo.kacprzak@fpmsk.org.pl lub zaczep na nas naszych profilach:

FacebookInstagram